WRÓĆ
05

TP – raje podatkowe

Polski Ład wprowadza również nowy obowiązek weryfikacji kontrahentów. Od 2022 r. podatnicy muszą sprawdzić czy ich kontrahenci nie dokonują rozliczeń z podmiotami z tzw. rajów podatkowych oraz kto występuje jako tzw. rzeczywisty właściciel.

Należyta staranność w odniesieniu do rajów podatkowych

 • Począwszy od 2022 r., podatnicy po raz pierwszy są zobowiązani do dochowania należytej staranności w weryfikacji swoich kontrahentów w zakresie transakcji realizowanych w 2021 r. w celu ustalenia:
  • czy kontrahenci ci dokonują jakichkolwiek rozliczeń z podmiotami z tzw. rajów podatkowych;
  • kto w łańcuchu transakcji występuje jako tzw. rzeczywisty właściciel.
 • Obowiązek obejmuje wszystkich podatników CIT i PIT, których wartość transakcji przekracza próg 500 tys. zł w skali roku.
 • Obowiązkiem weryfikacji objęci są zarówno kontrahenci powiązani i niepowiązani, krajowi i zagraniczni.
 • Wprowadzono domniemanie ustawowe, zgodnie z którym zakłada się, że rzeczywisty właściciel jest podmiotem z raju podatkowego jeśli kontrahent dokonał jakiegokolwiek rozliczenia z rajem podatkowym.
 • Brak obalenia domniemania ustawowego skutkuje obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.
 • Zarządy spółek będą zobowiązane do podpisania i złożenia do urzędu skarbowego specjalnego oświadczenia o sporządzeniu kompletnej dokumentacji cen transferowych (dotychczas znane tylko w zakresie istotnych transakcji wewnątrzgrupowych), pod groźbą kary grzywny z KKS w maksymalnej wysokości ok. 25 mln zł.
 • Spółki będą zobowiązane do zaraportowania takich transakcji do Szefa KAS w formularzu TPR-C, który służy do typowania podatników do kontroli.
 • Organy podatkowe mogą zastosować karę w wysokości 10-30% dodatkowego zobowiązania podatkowego, jeżeli podczas kontroli podatkowej urząd skarbowy dokona doszacowania.

Kontakt