Polski Ład wprowadza rewolucję także w podatkach dotyczących osób fizycznych (PIT). Podatnicy z jednej strony skorzystają z podwyższonej kwoty wolnej od podatku, ale zmienią się zasady obliczania i odliczania składki zdrowotnej. Wiele zmian dotyczy także właścicieli nieruchomości i spółek niebędących podatnikami CIT.

Zmiana kwoty wolnej i progu podatkowego

Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku 

Zmiana zasad obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

Składka zdrowotna od wynagrodzeń z tytułu aktu powołania

Ulga na ochronę zabytków

Ulga na powrót

Ryczałt od przychodów zagranicznych dla tzw. High Net Worth Individuals

Dodatkowe obciążenia dla pracodawców w przypadku zatrudniania pracowników „na czarno”

Zmiany dotyczące użytkowania samochodów

Zmiany w najmie budynków i lokali mieszkalnych (zmiany te mają obowiązywać od 2023 r.)

Zmiany w zakresie amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych

Zmiana zasad opodatkowania przychodów osiąganych z najmu lub dzierżawy

Zmiany w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz likwidacja karty podatkowej

Abolicja podatkowa

Zmiany w opodatkowaniu spółek osobowych niebędących podatnikami CIT